Hoe kies ik de juiste rioolreinigingsmachine?

vrijdag 3 juli 2020

Mechanisch reinigen of reinigen met water?
Om misverstanden te voorkomen hebben we het deze keer alleen over reinigen en ontstoppen met rioolreinigingsmachines d.m.v.  hoge druk en water.

Er is ook kleinere apparatuur (zoals verenmachines) leverbaar waarbij mechanisch wordt gereinigd. Deze apparatuur is eigenlijk alleen bedoeld voor “huis-tuin-en keukengebruik” waarbij voornamelijk binnenshuis afvoerleidingen kunnen worden ontstopt en/of gereinigd.

Ook hogedrukreinigers worden soms gebruikt om afvoerleidingen en rioleringen te reinigen, maar vooral door een tekort aan “spoelvermogen” zijn hogedrukreinigers niet geschikt voor het professioneel reinigen van een rioolleiding.

Vooral op het gebied van “spoelvermogen” onderscheidt  een professionele rioolreinigingsmachine zich van andere apparatuur zoals een verenmachine of hogedrukreiniger.

Een goede rioolreinigingsmachine geeft veel meer liters per minuut en kan daardoor niet alleen ontstoppen maar ook goed “spoelen” cq reinigen.
De rioolreinigingsmachine reinigt onder hoge druk de binnenste wanden van de rioolleiding met veel water waardoor het restmateriaal voldoende afgespoeld en afgevoerd kan worden.

Een professionele rioolreinigingsmachine is dan ook een grotere investering maar is tegelijk breder inzetbaar waardoor er een snelle terugverdientijd mogelijk is.

Hoeveel moet ik uitgeven aan een rioolreinigingsmachine?
Dit is vooral afhankelijk welk soort werk in combinatie met de buisdiameter er met een rioolreinigingsmachine moet worden gedaan. Vinden de meeste werkzaamheden binnenshuis of buitenshuis plaats of een combinatie van die twee? Worden er ook werkzaamheden gedaan in/aan het openbare rioleringssysteem?

Vanaf ca. 100 mm wordt aanbevolen met een rioolreinigingsmachine te werken. Met de compacte rioolreinigingsmachines van ROM B.V. kan tot max. 600 – 700 mm gewerkt worden. Ook moet u rekening houden dat ca. 10 – 20 % van het budget nodig is voor aanvullende gereedschappen en apparatuur zoals b.v.  een inspectiecamera en een set goede spuitkoppen.

Hoeveel druk en hoeveel spoelvermogen heb ik nodig op mijn rioolreinigingsmachine?
Ook hier dient zich de vraag aan welke werkzaamheden er met een rioolreinigingsmachine moeten worden gedaan.

Zal de rioolreinigingsmachine vooral worden ingezet voor ontstoppingen, verwijderen van wortels, etc. dan is druk belangrijk omdat een ontstopping moet worden doorbroken met hogere druk.

Zal de rioolreinigingsmachine vooral worden ingezet voor regulier onderhoud en reinigen van rioolbuizen, dan is een beter spoelvermogen belangrijk, dus meer liters per minuut. Tenslotte moet namelijk het restmateriaal afgevoerd en weggespoeld worden.
In de regel kan men de volgende richtlijn aanhouden: per 100 mm buisdiameter heeft u ca. 15 – 20 liter per minuut spoelvermogen nodig, e.e.a. is vooral afhankelijk van de vervuiling in de rioolbuis.

Ook hier geldt dat het essentieel is om met de juiste en een goed onderhouden spuitkop te werken.

Heb ik heet water nodig op mijn rioolreinigingsmachine?
In sommige landen en gebieden wordt ook gewerkt met heet water, vooral voor “de-icing” van rioleringen.  Vaak wordt dan een grote hoge druk verlangd ( b.v. 300 bar zoals beschikbaar op de ROM CompactPro Artic Version) die dan in combinatie wordt gebruikt met een heetwaterunit.

Heb ik meer druk of meer spoelvermogen nodig op mijn rioolreinigingsmachine?
De beste keus is uiteindelijk die rioolreinigingsmachine die de juiste balans tussen druk en spoelvermogen heeft voor de gebruiker.

Het is als het gooien met een steen; gooi een kleine steen (laag spoelvermogen / hoge druk) en deze zal niet zo ver komen of iets hard raken, maar gooi met dezelfde kracht (vermogen van de aandrijving van de rioolreinigingsmachine) een grote steen (hoog spoelvermogen / lage druk); deze zal niet ver komen maar wel iets hard raken vanwege zijn afmetingen. Echter, een gemiddelde steen (niet klein maar ook niet te groot, druk en spoelvermogen in balans) zal ver kunnen komen met een bovengemiddelde kracht om iets te raken.

En wil je meer druk en spoelvermogen? Dan moet men een rioolreinigingsmachine nemen met meer vermogen!

Kies ik een rioolreinigingsmachine inbouwer of aanhanger?
Als het gaat om reinigen met water is er een keuze tussen inbouwunits of aanhangers.
Afhankelijk van het land of gebied is het gebruikelijk om voor één van deze mogelijkheden te kiezen, maar soms zijn er beperkingen voor aanhangers vanwege lokale bepalingen voor gebruik op de weg.

In het algemeen heeft een gebruiker een inbouwunit altijd bij de hand omdat deze ingebouwd is in een voertuig welke dagelijks wordt gebruikt om werkzaamheden te doen. Een snelle reactie en beschikbaarheid op een aanvraag van een klant is dan ook één van de voordelen van een inbouwunit.

Nadeel is dat men altijd een inbouwunit mee moet nemen, terwijl de unit niet altijd gebruikt wordt en de ruimte die de unit in beslag neemt beter voor andere doeleinden had kunnen worden gebruikt.

Een aanhanger geeft daarom meer flexibiliteit, ook wat betreft het trekkende voertuig. Tenslotte kan men  één aanhanger voor meerdere voertuigen gebruiken, afhankelijk welk voertuig naar een bepaalde klus wordt gestuurd.

Ook kan door een goed uitgeruste aanhanger een professionele uitstraling worden gegeven omdat een aanhanger nu eenmaal goed zichtbaar is en niet ingebouwd is.
Wel kan er een beperking zijn door de watertankinhoud, en de noodzakelijkheid om de watertank opnieuw te moeten vullen.

Diesel, benzine of elektrische rioolreinigingsmachine?
De keuze voor een bepaalde brandstof is wederom erg afhankelijk van het land of gebied. In de regel was in het verleden het reguliere gebruik van de unit een leidraad voor het kiezen van diesel of benzine.

Vooral kleinere units met minder capaciteit werden minder vaak ingezet en daarom was benzine een logische keuze. Bij meer intensief gebruikte units was echter diesel de voor de hand liggende keuze.

Vooral door nieuwe emissie-eisen en reguleringen in diverse landen is er weer een verschuiving waar te nemen van diesel naar benzine omdat simpelweg dieselmotoren niet meer altijd aan de nieuwe eisen kunnen voldoen.

Tot nu toe werd een elektrische aandrijving alleen toegepast bij kleine draagbare units die hoofdzakelijk worden gebruikt binnenshuis.

Echter ook grotere elektrisch aangedreven units zullen in de komende jaren een alternatief kunnen gaan worden, omdat veel overheden, steden, e.d. strengere lokale emissie-eisen zullen gaan stellen.

En dan tot slot
U moet zich afvragen wat de vraag naar rioleringswerkzaamheden is die klanten hebben in uw werkgebied. Men moet met een nieuwe rioolreinigingsmachine rekening houden dat in de toekomst ook klanten kunnen worden bediend die nu nog geen klant zijn maar dat wel kunnen worden als de nieuwe rioolreinigingsmachine het werk kan doen wat betreft b.v. een grotere buisdiameter, specialistisch werk en/of toepassing die nieuwe klandizie wèl hebben. Houdt daar rekening mee wat betreft budget; koop niet te klein, en denk ook aan de toekomst!

In contact komen?

Wilt u direct contact opnemen met onze specialisten? Laat dan uw gegevens achter.