ROM - KOKS Group respektuje vaše soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Shromažďování a používání osobních údajů zákazníků, dodavatelů a dalších smluvních partnerů.

Chtěli bychom upozornit na skutečnost, že shromažďujeme a používáme osobní údaje, které nám poskytnete, protože je to nezbytné pro uzavírání a provádění jakýchkoliv dohod s Vámi. To platí jak pro naše (potenciální) zákazníky, tak pro strany, u nichž nakupujeme zboží a/nebo služby.

 

Pokud jste (potenciálním) zákazníkem naší společnosti, používáme Vaše údaje k zasílání nabídek, abychom zjistili, které specifikace nebo přání konkrétního zboží nebo služby je potřeba splnit, abychom pro Vás mohli dodávat zboží nebo vykonávat práci, fakturovat, hladce a efektivně komunikovat ohledně otázek týkajících se realizace dohody.

 

Pokud jste (potenciálním) dodavatelem nebo jiným smluvním partnerem, Vaše osobní údaje jsou také nezbytné pro uzavření a realizaci dohody. Při nákupu je nutné Vás informovat, které specifikace nebo přání konkrétního zboží nebo služby je potřeba splnit, zaslat Vám požadavek na nabídku, provést objednávku, zaplatit faktury a hladce a efektivně komunikovat ohledně otázek týkajících se realizace dohody.

 

Pokud jste žadatelem o práci, používáme Vaše údaje, abychom s Vámi komunikovali o průběhu přijímacího řízení, posouzení Vaší vhodnosti na pozici, která je nebo může být volná, a případné vyrovnání výdajů, které jste vynaložili.

 

Nemáte povinnost poskytovat nám Vaše osobní údaje. Pokud nám však poskytnete žádné nebo nedostatečné osobní údaje, pak je možné, že výše uvedené činnosti nebudeme schopni provádět.

 

Převedení na třetí strany

V souvislosti s realizací případné dohody s Vámi je možné, že musíme poskytnout Vaše osobní údaje stranám, které nám dodávají díly, materiály a produkty nebo provádějí práci podle našich pokynů. Využíváme také externí serverovnu pro ukládání (částí) naší správy prodeje a nákupu, kde jsou obsaženy Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje jsou proto poskytovány našemu poskytovateli serverovny. Protože používáme službu zasílání novinek, Vaše osobní údaje jsou předány také poskytovateli této služby.

 

Přímý marketing

Pokud nám udělíte povolení, uložíme a použijeme Vaše osobní údaje, které jste poskytli, abychom Vás v budoucnu osobně informovali o našich stávajících a nových produktech a službách a abychom případně vytvořili nabídku. Pokaždé, když vám zašleme reklamní poštu, máte tu příležitost nás informovat o tom, že již nemáte zájem. Více naleznete na odkazu pro odhlášení k odběru v dolní části každého mailu.

 

Doba uchovávání osobních údajů

Pokud jsme zaregistrovali Vaše osobní údaje, uchováme Vaše osobní údaje po dobu stanovenou ve vnitrostátních právních předpisech. Po uplynutí této doby Vaše osobní údaje vymažeme.

 

Vaše práva

Máte právo nás požádat o náhled do Vašich osobních údajů. Pokud k tomu dojde, můžete také požádat o doplnění Vašich osobních údajů nebo o úpravu nepřesností. Máte také právo požadovat, aby Vaše osobní údaje byly odstraněny nebo bylo omezeno jejich používání. Můžete rovněž vznést námitky proti shromažďování a používání údajů nebo předložit stížnost vnitrostátnímu orgánu týkající se osobních údajů. Dále můžete požádat o získání Vašich osobních údajů nebo o převedení těchto údajů na jinou osobu.

 

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na pracovníka pro ochranu osobních údajů na adrese:

 

Diamantweg 1

1812 RC Alkmaar

Tel.: +31 (0)72 5406699

E-mail: privacy@koks.com

 

Můžete se na nás obrátit také v případě dotazů nebo pro více informací o shromažďování a používání Vašich osobních údajů.